A Murakamie Biblical Pedantique PC−Consults

誠実な友は堅固な避難所。
その友を見いだせば、宝を見つけたも同然だ。
誠実な友は、生命を保つ妙薬。
主を畏れる者は、そのような友を見いだす。
旧約続編―シラ書 6:16



 
 
 
 
 
 
スローガンはただひとつ、共に語り合い.兄弟姉妹との祈り・・・

 
名 前 順 コ ー ド 順
         カラー名
   aliceblue f0 f8 ff
   antiquewhite fa eb d7
   aqua 00 ff ff
   aquamarine 7f ff d4
   azure f0 ff ff
   beige f5 f5 dc
   bisque ff e4 c4
   black 00 00 00
   blanchedalmond ff eb cd
   blue 00 00 ff
   blueviolet 8a 2b e2
   brown a5 2a 2a
   burlywood de b8 87
   cadetblue 5f 9e a0
   chartreuse 7f ff 00
   chocolate d2 69 1e
   coral ff 7f 50
   cornflowerblue 64 95 ed
   cornsilk ff f8 dc
   crimson dc 14 3c
   cyan 00 ff ff
   darkblue 00 00 8b
   darkcyan 00 8b 8b
   darkgoldenrod b8 86 0b
   darkgray a9 a9 a9
   darkgreen 00 64 00
   darkkhaki bd b7 6b
   darkmagenta 8b 00 8b
   darkolivegreen 55 6b 2f
   darkorange ff 8c 00
   darkorchid 99 32 cc
   darkred 8b 00 00
   darksalmon e9 96 7a
   darkseagreen 8f bc 8f
   darkslateblue 48 3d 8b
   darkslategray 2f 4f 4f
   darkturquoise 00 ce d1
   darkviolet 94 00 d3
   deeppink ff 14 93
   deepskyblue 00 bf ff
   dimgray 69 69 69
   dodgerblue 1e 90 ff
   firebrick b2 22 22
   floralwhite ff fa f0
   forestgreen 22 8b 22
   fuchsia ff 00 ff
   gainsboro dc dc dc
   ghostwhite f8 f8 ff
   gold ff d7 00
   goldenrod da a5 20
   gray 80 80 80
   green 00 80 00
   greenyellow ad ff 2f
   honeydew f0 ff f0
   honeydewtab 00 de 2b
   hotpink ff 69 b4
   indianred cd 5c 5c
   indigo 4b 00 82
   ivory ff ff f0
   khaki f0 e6 8c
   lavender e6 e6 fa
   lavenderblush ff f0 f5
   lawngreen 7c fc 00
   lemonchiffon ff fa cd
   lightblue ad d8 e6
   lightcoral f0 80 80
   lightcyan e0 ff ff
   lightgoldenrodyellow fa fa d2
   lightgreen 90 ee 90
   lightgrey d3 d3 d3
   lightpink ff b6 c1
   lightsalmon ff a0 7a
   lightseagreen 20 b2 aa
   lightskyblue 87 ce fa
   lightslategray 77 88 99
   lightsteelblue b0 c4 de
   lightyellow ff ff e0
   lime 00 ff 00
   limegreen 32 cd 32
   linen fa f0 e6
   magenta ff 00 ff
   maroon 80 00 00
   mediumaquamarine 66 cd aa
   mediumblue 00 00 cd
   mediumorchid ba 55 d3
   mediumpurple 93 70 db
   mediumseagreen 3c b3 71
   mediumslateblue 7b 68 ee
   mediumspringgreen 00 fa 9a
   mediumturquoise 48 d1 cc
   mediumvioletred c7 15 85
   midnightblue 19 19 70
   mintcream f5 ff fa
   mistyrose ff e4 e1
   moccasin ff e4 b5
   navajowhite ff de ad
   navy 00 00 80
   oldlace fd f5 e6
   olive 80 80 00
   olivedrab 6b 8e 23
   orange ff a5 00
   orangered ff 45 00
   orchid da 70 d6
   palegoldenrod ee e8 aa
   palegreen 98 fb 98
   paleturquoise af ee ee
   palevioletred db 70 93
   papayawhip ff ef d5
   peachpuff ff da b9
   peru cd 85 3f
   pink ff c0 cb
   plum dd a0 dd
   powderblue b0 e0 e6
   purple 80 00 80
   red ff 00 00
   rosybrown bc 8f 8f
   royalblue 41 69 e1
   saddlebrown 8b 45 13
   salmon fa 80 72
   sandybrown f4 a4 60
   seagreen 2e 8b 57
   seashell ff f5 ee
   sienna a0 52 2d
   silver c0 c0 c0
   skyblue 87 ce eb
   slateblue 6a 5a cd
   slategray 70 80 90
   snow ff fa fa
   springgreen 00 ff 7f
   steelblue 46 82 b4
   tan d2 b4 8c
   teal 00 80 80
   thistle d8 bf d8
   tomato ff 63 47
   turquoise 40 e0 d0
   violet ee 82 ee
   wheat f5 de b3
   white ff ff ff
   whitesmoke f5 f5 f5
   yellow ff ff 00
   yellowgreen 9a cd 32
カラー名         
00 00 00 black   
00 00 80 navy   
00 00 8b darkblue   
00 00 cd mediumblue   
00 00 ff blue   
00 64 00 darkgreen   
00 80 00 green   
00 80 80 teal   
00 8b 8b darkcyan   
00 bf ff deepskyblue   
00 ce d1 darkturquoise   
00 de 2b honeydewtab   
00 fa 9a mediumspringgreen   
00 ff 7f springgreen   
00 ff 00 lime   
00 ff ff aqua   
00 ff ff cyan   
19 19 70 midnightblue   
1e 90 ff dodgerblue   
20 b2 aa lightseagreen   
22 8b 22 forestgreen   
2e 8b 57 seagreen   
2f 4f 4f darkslategray   
32 cd 32 limegreen   
3c b3 71 mediumseagreen   
40 e0 d0 turquoise   
41 69 e1 royalblue   
46 82 b4 steelblue   
48 3d 8b darkslateblue   
48 d1 cc mediumturquoise   
4b 00 82 indigo   
55 6b 2f darkolivegreen   
5f 9e a0 cadetblue   
64 95 ed cornflowerblue   
66 cd aa mediumaquamarine   
69 69 69 dimgray   
6a 5a cd slateblue   
6b 8e 23 olivedrab   
70 80 90 slategray   
77 88 99 lightslategray   
7b 68 ee mediumslateblue   
7c fc 00 lawngreen   
7f ff 00 chartreuse   
7f ff d4 aquamarine   
80 00 00 maroon   
80 00 80 purple   
80 80 00 olive   
80 80 80 gray   
87 ce eb skyblue   
87 ce fa lightskyblue   
8a 2b e2 blueviolet   
8b 00 00 darkred   
8b 00 8b darkmagenta   
8b 45 13 saddlebrown   
8f bc 8f darkseagreen   
90 ee 90 lightgreen   
93 70 db mediumpurple   
94 00 d3 darkviolet   
98 fb 98 palegreen   
99 32 cc darkorchid   
9a cd 32 yellowgreen   
a0 52 2d sienna   
a5 2a 2a brown   
a9 a9 a9 darkgray   
ad d8 e6 lightblue   
ad ff 2f greenyellow   
af ee ee paleturquoise   
b0 c4 de lightsteelblue   
b0 e0 e6 powderblue   
b2 22 22 firebrick   
b8 86 0b darkgoldenrod   
ba 55 d3 mediumorchid   
bc 8f 8f rosybrown   
bd b7 6b darkkhaki   
c0 c0 c0 silver   
c7 15 85 mediumvioletred   
cd 5c 5c indianred   
cd 85 3f peru   
d2 69 1e chocolate   
d2 b4 8c tan   
d3 d3 d3 lightgrey   
d8 bf d8 thistle   
da 70 d6 orchid   
da a5 20 goldenrod   
db 70 93 palevioletred   
dc 14 3c crimson   
dc dc dc gainsboro   
dd a0 dd plum   
de b8 87 burlywood   
e0 ff ff lightcyan   
e6 e6 fa lavender   
e9 96 7a darksalmon   
ee 82 ee violet   
ee e8 aa palegoldenrod   
f0 80 80 lightcoral   
f0 e6 8c khaki   
f0 f8 ff aliceblue   
f0 ff f0 honeydew   
f0 ff ff azure   
f4 a4 60 sandybrown   
f5 de b3 wheat   
f5 f5 dc beige   
f5 f5 f5 whitesmoke   
f5 ff fa mintcream   
f8 f8 ff ghostwhite   
fa 80 72 salmon   
fa eb d7 antiquewhite   
fa f0 e6 linen   
fa fa d2 lightgoldenrodyellow   
fd f5 e6 oldlace   
ff 00 00 red   
ff 00 ff fuchsia   
ff 00 ff magenta   
ff 14 93 deeppink   
ff 45 00 orangered   
ff 63 47 tomato   
ff 69 b4 hotpink   
ff 7f 50 coral   
ff 8c 00 darkorange   
ff a0 7a lightsalmon   
ff a5 00 orange   
ff b6 c1 lightpink   
ff c0 cb pink   
ff d7 00 gold   
ff da b9 peachpuff   
ff de ad navajowhite   
ff e4 b5 moccasin   
ff e4 c4 bisque   
ff e4 e1 mistyrose   
ff eb cd blanchedalmond   
ff ef d5 papayawhip   
ff f0 f5 lavenderblush   
ff f5 ee seashell   
ff f8 dc cornsilk   
ff fa cd lemonchiffon   
ff fa f0 floralwhite   
ff fa fa snow   
ff ff 00 yellow   
ff ff e0 lightyellow   
ff ff f0 ivory   
ff ff ff white   

GRACE CHAT